Kelas Tuisyen Tigkatan 1,2,3

PAKAR : Matematik

Asas Matematik Menengah Rendah
RM 120 sebulan

Asas Matematik Menengah Rendah
Sesuai Untuk Pelajar Tingkatan 1,2 ,3
Diajar oleh Guru Berpengalaman
Nota dan Latihan disediakan
Menggunakan Google Classroom
Menggunakan Concept Board
Cikgu ONLINE secara LIVE
Kelas dan Latihan diajar dalam Bahasa Melayu dan English
* Tiada bayaran balik 

 

PAKEJ 1 BULAN
NO DISKAUN

Kelas 4 kali Sebulan
Setiap Kelas 1 Jam Sahaja
3-4 PM Sabtu

PAKAR : Matematik

Asas Matematik Menengah Rendah
RM 288 untuk 4 bulan

Asas Matematik Menengah Rendah
Sesuai Untuk Pelajar Tingkatan 1,2 ,3
Diajar oleh Guru Berpengalaman
Nota dan Latihan disediakan
Menggunakan Google Classroom
Menggunakan Concept Board
Cikgu ONLINE secara LIVE
Kelas dan Latihan diajar dalam Bahasa Melayu dan English
* Bayaran Balik 100% jika tidak berpuasa hati selepas 1 Kelas

 

PAKEJ 4 BULAN
(DISKAUN 20% )

Kelas 4 kali Sebulan
Setiap Kelas 1 Jam Sahaja
3-4 PM Sabtu

PAKAR: MATEMATIK

Asas Matematik Menengah Rendah
RM 500 Untuk 6 bulan

Asas Matematik Menengah Rendah
Sesuai Untuk Pelajar Tingkatan 1,2 ,3
Diajar oleh Guru Berpengalaman
Nota dan Latihan disediakan
Menggunakan Google Classroom
Menggunakan Concept Board
Cikgu ONLINE secara LIVE
Kelas dan Latihan diajar dalam Bahasa Melayu dan English
* Bayaran Balik 100% jika tidak berpuasa hati selepas 1 Kelas

 

PAKEJ 6 BULAN
(DISKAUN 30% )

Pakej 6 Bulan
Kelas 4 kali Sebulan
Setiap Kelas 1 Jam Sahaja
3-4 PM Sabtu

KELAS TUISYEN ONLINE

Pusat Tuisyen Skorminda menawarkan perkhidmatan ‘Online Tuition ‘ kepada para pelajar Malaysia.  Yuran ‘Online Tuition’ memang berpatutan. Buat masa ini, pihak kami hanya menawarakan beberap subjek sahaja. Kebaikan kelas kami ialah

 1. Diajar oleh guru- guru yang berpengalaman (Guru sekolah yang mempunyai 15 tahun pengalaman )
 2. Nota dan latihan disediakan. Latihan intensif disediakan kepada para pelajar.
 3. Yuran yang perpatutan

Skorminda tuition centre provides online classes for students across Malaysia. At the present moment, we are offering limited subjects.  Do sign up for the class. Joining our classes gives you many advantages

 1. Experience tutors (School Teacher with more than 15 year of teaching experience)
 2. Ready made teaching module. Exam oriented and DRILL questions 
 3. Affordable price

NOTA PENTING

 1. Tiada kelas bagi hari cuti umum ataupun cuti yang diistiharkan untuk negeri Pulau Pinang
 2. Tiada Bayaran balik ataupun bayaran pro-rata
 3. Bayaran yuran mesti menggunakan kad kredit
 4. Pusat Tuisyen Skor Minda akan memotong pembayaran secara automatik pada setiap bulan daripada kad kredit/debit anda
  Pelajar/Ibu bapa perlum memaklumkan Pusat Tuisyen Skor Minda sekiranya anda telah memutuskan untuk berhenti kelas tuisyen


NOTE

 1. There will be no class during public holidays and holidays declared by Penang. No replacement
 2. We will not refund any payment made by students 
 3. All payment must be made via credit card.
 4. Pusat Tuisyen Skor Minda will auto deduct payment every month from your credit/debit card
  It is the responsibility of Student/Parents to inform Pusat Tuisyen Skor Minda if you have decided to stop class

 

Open chat
Salam sejahtera, Ini www.skorminda.com. Boleh saya membantu ?

Hi Good day, this is www.skorminda.com. Can I help?