SKORMINDA TUISYENPakar Matematik

PAKAR MATEMATIK

SKOR MINDA merupakan institusi pendidikan yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, yakni Akta Pendidikan 1996. Hal ini bermakna pengajaran dan pembelajaran (PdP) hendaklah bertunjangkan sukatan kurikulum yang diluluskan oleh KPM dan buku teks. Tenaga pendidik SKOR MINDA yang bertauliah mempunyai kelayakan minimum sarjana muda dalam pelbagai bidang, seperti yang dikehendaki oleh Akta Pendidikan 1996.  

SKOR MINDA sudah bertapak di Pulau Pinang sejak 2012. Tenaga pendidik SKOR MINDA yang dinamik dan inovatif mempunyai permit mengajar yang sah, yakni diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Setiap guru SKOR MINDA sentiasa dipantau dan beriltizam dalam penghasilan modul PdP yang efektif.

 

KAEDAH PEMBELAJARAN

SKOR MINDA memang terkenal dengan pengajaran MATEMATIK. Para pelajar yang mengikuti bimbingan menampakkan peningkatan prestasi dalam subjek Matematik pada peringkat sekolah dan menggapai kecemerlangan dalam peperiksaan awam (SPM).

 

|JAMINAN PEMBELAJARAN EFEKTIF | 115000 PELAJAR| MINGIKUT SUKATAN BARU|

Open chat
Salam sejahtera, Ini www.skorminda.com. Boleh saya membantu ?

Hi Good day, this is www.skorminda.com. Can I help?