Belajar matematik dengan SkorMinda! Kami menawarkan kelas tuisyen matematik yang diajar oleh guru-guru yang berpengalaman dan berkelayakan. Guru-guru kami dapat memberikan bimbingan dan sokongan yang diperlukan untuk membantu pelajar memahami konsep-konsep matematik dengan lebih baik.

BERKESAN | UNTUK BUDAK LEMAH | STEP BY STEP

Belajar koding mempunyai banyak kebaikan. Ia membolehkan anda memperoleh kemahiran dalam membangunkan laman web dan aplikasi, membuka peluang pekerjaan baru dan juga meningkatkan daya kreativiti anda. Dengan cara yang mudah dan bimbingan yang tepat, anda boleh menjadi mahir dalam HTML, CSS, Javascript dan PHP.

HTML | CSS | JAVASCRIPT | PHP | PYTHON

Kami menawarkan pengajaran Bahasa Inggeris berkonsepkan Cambridge, yang memberikan peluang kepada pelajar untuk menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik dan memperoleh sijil antarabangsa yang diiktiraf.

Guru-guru kami yang berkelayakan dan berpengalaman dengan pengalaman mengajar di sekolah selama 5 tahun, dapat memberikan pengajaran yang berkualiti dan membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris mereka.

BERKESAN | CAMBRIDGE ENGLISH | PERTUTURAN | ESSAY

Kami menawarkan pengajaran Matematik Tambahan untuk budak Tingatan 5 sahaja. Kelas yang kecil dan guru yang berdedikasi untuk membantu pelajar yang lemah. Cara didIkan guru memang sistematik berpandukan KPM. Di kelas, nota dan latihan diberikan secaran percuma. Guru juga mengajar menggunakan cara didikan guru sekolah.  Kelas Matematik Tambahan menggunakan buku revisi dan juga buku teks untuk menyelaraskan pembelajaran.

Guru-guru kami yang berkelayakan dan berpengalaman dengan pengalaman mengajar di sekolah selama 8 tahun, dapat memberikan pengajaran yang berkualiti dan membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris mereka.

BERKESAN | PELAJAR GALUS | SISTEMATIK| EASY ADD MATH

20% DISKAUN

SKOR MINDA merupakan institusi pendidikan yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, yakni Akta Pendidikan 1996. Hal ini bermakna pengajaran dan pembelajaran (PdP) hendaklah bertunjangkan sukatan kurikulum yang diluluskan oleh KPM dan buku teks. Tenaga pendidik SKOR MINDA yang bertauliah mempunyai kelayakan minimum sarjana muda dalam pelbagai bidang, seperti yang dikehendaki oleh Akta Pendidikan 1996.

SKOR MINDA sudah bertapak di Pulau Pinang sejak 2012. Tenaga pendidik SKOR MINDA yang dinamik dan inovatif mempunyai permit mengajar yang sah, yakni diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Setiap guru SKOR MINDA sentiasa dipantau dan beriltizam dalam penghasilan modul PdP yang efektif.

 

Hubugin Kami 
Pusat Tuisyen Skor Minda (Online Tuition Class)
012-4594388

Open chat
Salam sejahtera, Ini www.skorminda.com. Boleh saya membantu ?

Hi Good day, this is www.skorminda.com. Can I help?